YDELSER

Her kan du få et overblik over nogle af VÆRDBAR's mest populære ydelser.

værdbar ydelser

Foredrag, oplæg og workshops

Bliv klogere på potentialerne ved strategisk håndtering af barsel.

 

Inspirerende og faktabaseret, bygger på interviews og cases, og giver konkrete bud og redskaber til, hvordan barsel kan håndteres og organiseres strategisk. 

 

Tilpasses målgruppen, fx bestyrelser, direktioner, ledelsesgrupper, personaleseminarer, konferencer, seminarer eller "train-the-trainer"-forløb, for fx HR-funktioner. 

Ledelsesudvikling

Klæder ledere på til at håndtere barsel bedst muligt og omsætte barsel til værdi for den enkelte medarbejder og for organisationen som helhed. ​

Giver konkrete redskaber samt vigtige indsigter og kompetencer til at håndtere barsel. Håndtering af barsel bruges som platform til at styrke det personlige lederskab, herunder arbejdet med bias.

Medarbejderudvikling

Klæder medarbejdere på til at komme godt tilbage fra barsel og indgå i dialog og samarbejde med sin leder herom.

 

Fokus på bl.a. indsigt i egne værdier og ambitioner for familie- og arbejdslivet og på kompetencer, som barslen har styrket - og hvordan de sættes i spil på arbejdet til fordel for egen karriere og arbejdspladsen.

 

Desuden fokus på at mindske ubevidste bias og barrierer for egenudvikling.

Strategisk barselsrådgivning

Strategisk barselsrådgivning, der skaber sammenhæng og synergi på tværs af de forretningsmæssige målsætninger.

 

Rådgivningen bevæger sig på tværs af discipliner, som fx kommunikation, public affairs, ledelse, rekruttering, story telling og employer branding.

Rådgivningen kan også inkludere oplæg til organisationens, ledelsens eller bestyrelsens drøftelse af strategiske målsætninger på området.

Værktøjer og redskaber

Jeg udarbejder værktøjer og redskaber, som gør det nemmere at håndtere barslen godt. 

Fx dialogværktøjer og vejledninger til ledere og medarbejdere, som sikrer god forventningsafstemning om barselsforløb.

 

Gode barselsforløb kan mindske risikoen for at miste medarbejdere i forbindelse med barsel med 50%. 

Barselsnetværk

Jeg udvikler og faciliterer barselsnetværk for din organisations medarbejdere. 

Netværkene understøtter tilknytning mellem medarbejdere og arbejdsplads under barslen og giver medarbejderne konkrete indsigter og redskaber, der støtter dem i at komme så godt i gang med arbejdet igen efter barsel. 

Netværket sikrer informationsflow mellem de barslendes medarbejderes behov og din organisation. 

JA TAK

Kontakt mig for en uforpligtigende snak om muligheder for samarbejde